Privacy wetgeving etc.;

De stichting heeft in het verleden geen informatie verstrekt aan derden en zal dit in de toekomst ook niet doen.
Afbeeldingen etc.

Huidige status van de Stichting;

In 2016 heeft de stichting besloten om na het voldoen van alle verplichtingen, de stichting op te heffen.
Zie hiervoor doelen.
Kamer van koophandel; 04081734
Fiscaal nummer;          158.20.434
RSIN;                         815820434
E-mail;      info@4goals4u.com
Bank
Stichting 4goals4u te Annen
Rekeningnummer
NL29SNS B 0.90.87.68.192
BIC SNSBNL2A

Stichtingsbestuur en vaste mederkers; allen onbetaalde krachten

Dagelijks bestuur;

Het dagelijks bestuur bestaat uit;
De voorzitter
Secretaris/penningmeester
Aangevuld met projectleider.
 @
 @
 @
 @
      voorzitter
 @
 @
                pr
secretaris/pen.
Voorzitter
Hilda Homan
Secretaris/penningm.
An ten Cate
Annerstreek 56
9468 AP Annen
0592 271 423

 @
 @
 @
website
 @
annelies
yvonne
Algemeen bestuurslid
Yvonne Baars

Algemeen bestuurslid
Annelies Bloemert

 @
  leerlingen
 @
transport
Medewerker Senegal
Ousmane Sonko

Schoolkinderen en Pr.
Herman Scholtens

Medewerker Senegal
Roos Mane


ANBI controle
Millennium Ontwikkelingsdoelen

De doelstellingen van de stichting sluiten aan   bij de Millennium Ontwikkelingsdoelen.
Kennisbank filantropie
Toezicht        

De stichting heeft een Raad van Toezicht en Advies . De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 04081734. Stichtingsakte en Kamer van Koophandelinschrijving zijn ter inzage te Annen.

Financiële handelingen kunnen alleen plaatsvinden indien twee stichtingsleden hiervoor hebben getekend.
Goed bestuur en transparantie.

De stichting voldoet aan de code goed bestuur voor goede doelen.


Belasting en schenkingsrecht

We zijn door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
Uw bijdrage aan onze actie is daardoor aftrekbaar van de belastingen. U krijgt met het oog hierop van ons een factuur ten behoeve van uw administratie. Wij kunnen deze factuur, wanneer u dit op prijs stelt, ook vooraf toezenden.
ANBI controle