Doelen

Gedurende 2016 heeft de stichting zijn doelstellingen aangepast aan de veranderende situatie. De Stichting 4Goals4U gaat van een actieve stichting naar een passieve en afbouwende stichting.

*De stichting 4Goals4U zal niet meer actief zijn op het gebied van het verwerven   van fondsen.

*De stichting 4Goals4U zal zijn verplichtingen nakomen welke zijn aangegaan met de leerlingen in Kafountine, te weten de betaling van schoolgeld uniform en leermiddelen tot zij het middelbaar of hoger onderwijs hebben verlaten.
Dit alleen voor leerlingen met voldoende leerprestaties.

* De verplichtingen aangaande het maken van schoolmeubels zullen worden nagekomen.

* De stichting zal worden opgeheven nadat alle leerlingen zijn uitbetaald voor het door hun te volgens laatste schooljaar aan CEM of Lycé (middelbaar en hoger onderwijs).

* De eventueel batige saldo zal worden besteed aan het maken van schoolmeubels in Kafountine. Een en ander naar de omvang van het budget en de behoefte van de scholen.